Aktualności
Statystyki
odwiedzin [+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
8
202
50

+152
w tym tygodniu:
w poprzednim tygodniu:
dwa tygodnie temu:
636
547
332

+215
w tym miesiącu:
w poprzednim miesiącu:
dwa miesiące temu:
1244
2922
2214

+708
w tym roku:
w poprzednim roku:
13349
30028
-16679

wszystkich odwiedzin
od 1.VI.2008   432 178 

16.01.2013

Informujemy, iż Euroregionalny Komitet Sterujący podczas 10. posiedzenia w dniu 15.01.2013r.  podjął decyzję, iż przedkładane do dofinansowania wnioski na mikroprojekty w ramach 11 naboru wyznaczonego na dzień 15.02.2013r. muszą się zakończyć pod względem rzeczowym do 31.08.2014r.21.12.2012

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30.11.2012 r. uległy zmianie Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013. Aktualny dokument wraz z załącznikami, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/ewt/Strony/lista.aspx oraz w zakładce do pobrania>>>

 

22.11.2012

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. W załączeniu modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu 19 czerwca 2012r. podjął decyzję, iż przedkładane mikroprojekty po dniu 19 czerwca 2012r. muszą się zakończyć do 31.12.2013r.

Informujemy, iż z dniem 20.09.2012r. nastąpiła modyfikacja zapisów Wytycznych dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis - główne zmiany dotyczącą przede wszystkim wykazu załączników do wniosku o dofinansowanie. Zestaw aktualnych Wytycznych FM wraz z załącznikami do pobrania >>> lub w zakładce Dokumenty programu.

05.10.2012

W dniu 2 października Instytucja Zarządzająca POWT RCz – RP otrzymała list od Dyrektora Generalnego DG REGIO Waltera Deffaa, w którym odnosi się do korespondencji RCz z końca sierpnia tego roku. Za pośrednictwem listu czeskie instytucje przedstawiły dostateczne argumenty oraz przegląd działań naprawczych związanych z listem KE z lipca 2012 wstrzymującym finansowanie Programu.

Komisja Europejska stwierdza, że zostały spełnione warunki, aby mogły zostać wznowione płatności z Programu. W najbliższych dniach będą z Brukseli wysłane środki z ostatniego wniosku o płatność, który został wysłany do Komisji 28 maja 2012 r. W ciągu miesiąca października 2012 r. IZ we współpracy z Instytucją Płatniczą i Certyfikującą zostanie zatwierdzona dalsza certyfikacja poniesionych wydatków a następnie wniosek o płatność bieżącą zostanie odesłany do Komisji Europejskiej.

 

25.09.2012

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy, przekazany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dokument pn.

„Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

 

 

04.09.2012,
po wczorajszej aktualizacji systemu Benefit pojawiły się problemy techniczne, które są obecnie rozwiązywane.
Prosimy korzystać z poprzedniej wersji systemu, który znajdą Państwo pod adresem: https://www.eu-zadost.cz/verze3/
informacje o zmianach technicznych są zamieszczone na stronie http://www.cz-pl.eu/pl/aktualno-ci.html

24.08.2012r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 26 września 2012r. zaplanowano szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach naboru zaplanowanego na 31 października 2012r. Informacja o miejscu, w którym odbędzie się szkolenie zostanie przesłana do Państwa do dnia 20 września 2012 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 17 września 2012 roku faxem (74 865 91 66) lub mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) podając nazwisko, imię, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.
Prosimy również o przesyłanie ewentualnych pytań dotyczących składania projektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu - Pani Agnieszka Więckowska tel. 74/867-71-30

 

23.08.2012.

W sekcji Promocja został zamieszczony nowy Podręcznik prezentacji wizualnej

Szanowni Państwo,

w dniu 16 lipca 2012r. Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazał informację o decyzji Komisji Europejskiej o przerwaniu/zawieszeniu płatności w programie. Informacja o zaistniałym fakcie niebawem zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu (www.cz-pl.eu). Z przekazanych informacji wynika, że czeskie  Ministerstwo Finansów podjęło nadzwyczajne kroki i przeznaczyło określoną pulę środków w celu zapewnienia wypłaty zaległych refundacji.  Ponadto trwają prace nad ustaleniem działań
naprawczych, których spełnienie umożliwi wznowienie płatności.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach realizacji mikroprojektu  nr PL.3.22/3.3.02/10.02151 pn. "EUWT – Nowa perspektywa współpracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice" powstała odrębna podstrona internetowa dotycząca zagadnień związanych z tematetyką EUWT - link do strony http://euwt.ng.pl/

 

29.05.2012r.

Wizyta Euroregionu Glacensis w Pałacu Prezydenckim


Po raz pierwszy stowarzyszenia reprezentujące polskie części euroregionów zostały zaproszone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na spotkanie w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które było okazją do wymiany poglądów euroregionów zwłaszcza w odniesieniu do tworzonej wspólnie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.

21.05.2012

Szanowni Państwo,

zapraszamy na organizowaną przez Urząd Miejski w Kudowie Zdroju imprezę "Wodna Kudowa". Szczegóły w załączniku.

do pobrania

do pobrania

14.02.2012.

W dniu 13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP w obecności Ministra Henryka Wujca przedstawiciele 14 stowarzyszeń reprezentujących polskie części euroregionów funkcjonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podpisało List Intencyjny o woli utworzenia Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, która reprezentować będzie wspólne interesy polskich Stowarzyszeń w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania zgodnych z polską racją stanu dobrych relacji ze społecznościami państw sąsiedzkich. Podpisanie listu jest konsekwencją tzw. "Deklaracji Zielenieckiej" przyjętej podczas Forum Polskich Regionów Granicznych, które w dniach 28-30 września 2011 roku organizował Euroregion Glacensis. Kolejnym krokiem będzie akceptacja przez walne zgromadzenia wszystkich stowarzyszeń będącego w trakcie konsultacji prawnych statutu przyszłego stowarzyszenia osób prawnych i tym samym podjęcie uchwał o przystąpieniu do Federacji.

Radosław Pietuch
Sekretarz Euroregionu Glacensis PL

03.02.2012

Udział Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w projektach na polsko – czeskim pograniczu:

1.    Projekt "EUREGIO PL-CZ"

Głównym celem projektu jest pogłębienie wzajemnej współpracy oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez Euroregiony na pl-cz pograniczu, które stanowić będą podstawę do przygotowania na przyszły okres programowania po 2013 roku. Celem projektu jest również dążenie do poprawy warunków realizacji i postrzegania współpracy transgranicznej euroregionów pl-cz jak modelowego jak również promocja tej współpracy rozumianej całościowo w PL i CZ jak również poza tymi granicami tj. w obrębie Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy 11 partnerów reprezentujących euroregiony pogranicza polsko – czeskiego.

Projekt nr PL.3.22/3.1.00/11.02546  "EUREGIO PL-CZ" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

2.    Projekt "Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza"

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy przygranicznej partnerów poprzez opracowanie wspólnej Strategii zintegrowanej współpracy 2014-2020, która będzie stanowiła podstawowy dokument koncepcyjny wskazujący dziedziny możliwej współpracy oraz proponujący działania do wdrożenia. Pośrednim celem projektu jest wzmocnienie wzajemnych relacji partnerów z pozytywnym oddziaływaniem na konkurencyjność i rozwój zrównoważony ich obszarów. W projekcie uczestniczą euroregiony Glacensis i Nysa, Województwo Dolnośląskie oraz Kraje: Liberecki, Kralovehradecki, Pardubicki i Ołomuniecki.
Realizacja projektu stanowi dalszy etap współpracy zapoczątkowany podpisaniem w dniu 5.10.2011 roku Listu intencyjnego o dążeniu do utworzenia EUWT.

Projekt nr PL.3.22/3.1.00/11.02547  "Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

24.01.2012

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 22 lutego 2012r. zaplanowano szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach naboru zaplanowanego na 16 marca 2012r. Informacja o miejscu, w którym odbędzie się szkolenie zostanie przesłana do Państwa do dnia 15 lutego 2012 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 8 lutego 2012 roku faxem (74 865 91 66) lub mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) podając nazwisko, imię, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.
Do dnia 8 lutego 2012 roku proszę o przesyłanie ewentualnych pytań dotyczących składania projektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.

Osoba do kontaktu - Pani Emilia Bocianowska tel. 74/867-71-30

 

18.01.2012
Szanowni Państwo.
W związku z odbywającym się w dniach 19-20.01.2012.VIII posiedzeniem EKS w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis uprzejmie informuję, iż Sekretariat Euroregionu będzie otwarty w dniu 19.01.2012 w godzinach 07:30-12:00 natomiast w dniu 20.01.2012 będzie zamknięty.

07.11.2011.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zmianę dokumentów programowych EWT modyfikacji uległy Wytyczne FM dla Wnioskodawców w Euroregionie Galcensis w związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu. Poniżej zamieszczamy link do stosownych dokumentów.

Uchwała o zmianie Wytycznych FM
Nowe Wytyczne FM obowiązujące z dniem 01.11.2011
Wzór raportu z badania trwałości projektu

06.10.2011

W dniu 5 października 2011 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze podpisano List intencyjny o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w zachodniej części polsko – czeskiego pogranicza. Z ramienia Euroregionu Glacensis list podpisali: Miroslav Kocián, Czesław Kręcichwost i Maciej Awiżeń.

21.09.2011

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. W załączeniu modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż na poleceniu wyjazdu służbowego (Delegacjach) również należy dokonywać opisu dotyczącego zgodności wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę należy wskazywać jako podstawę art. 4 pkt. 4 natomiast w przypadku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło należy wskazywać art. 4 pkt. 8. Proszę również pamiętać iż należy podać właściwy publikator ustawy.

21.07.2011.

W załączeniu informacja dotycząca nawiązania współpracy w ramach FM przez Miasto Svoboda nad Úpou   >>> do pobrania

05.07.2011.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.06.2011. dokonano zmian formalnych w Wytycznych dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Zmienione dokumenty znajdują się w zakładce "EWT 2007-2013 Dokumenty do pobrania"

15.06.2011.

Szanowni  Państwo.
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 25 maja 2011r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

10.06.2011.

Szanowni Państwo!
W załączeniu zamieszczamy na prośbę czeskiego sekretariatu Euroregionu Glacensis formularz czeskiego partnera NOVÝ ZÁMEK OSTELEC NAD ORLICÍ dotyczący propozycji współpracy transgranicznej w ramach EWT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów >>> do pobrania formularz.

25.05.2011.

Szanowni Państwo!
W załączeniu zamieszczamy na prośbę czeskiego sekretariatu Euroregionu Glacensis formularz Gminy Sopotnice dotyczący propozycji współpracy transgranicznej w ramach EWT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów >>> do pobrania formularz.

28.02.2011.

Szanowni Państwo!
W załączeniu zamieszczamy na prośbę czeskiego sekretariatu Euroregionu Glacensis formularze związane z poszukiwaniem partnerstwa do aplikowania środków w ramach Funduszu Mikroprojektów.
1. Wystawa zapałek >>> do pobrania
2. Film o wysiedleniu >>> do pobrania


10.02.2011
Szanowni Państwo!
W załączeniu zamieszczamy formularz ułatwiający poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach funduszu Mikroprojektów.  (Do pobrania formularz)

14.10.2010
Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy informację przesłaną w dniu 13.10.2010r. przez Departament  Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach dotyczącą kwalifikowalności kosztów niektórych wydatków osobowych:

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków  osobowych w przypadku projektów realizowanych przez władze publiczne (jst) spowodowanymi zmianami w Rozp. 846/2009 Art 50 ust.3 przesyłam przyjętą interpretację. Wynagrodzenie dla np. koordynatora projektu lub księgowego lub innych osób zatrudnionych u wnioskodawcy - pobierających wynagrodzenie w projekcie  musi mieć odzwierciedlenie w aneksie lub innym oficjalnym dokumencie do np. umowy o pracę . W aneksie najlepiej aby znalazł się czas wykonywania dodatkowych czynności związanych z projektem, jego nazwa itp. ważne informacje pozwalające jednoznacznie identyfikować pracę na rzecz projektu.”

21.09.2010
Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. W załączeniu modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych

26.08.2010
Szanowni Państwo.
Do pobrania nowe Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis, które będą obowiązywały od 01.09.2010. Zmiany dotyczą:
W punkcie 2.1.6 Wydatki niekwalifikowalne – wydatki, które nie mogą być objęte mikroprojektem, usuwa się zapis dotyczący wydatków niekwalifikowalnych:
- wydatki opłacone gotówką przekraczające wartość 1800 PLN.
Dodaje się punkt 1.7 Sposób uwzględniania dochodów w projektach w ramach Funduszu mikroprojektów o następującej treści.
W ramach projektu Fundusz Mikroprojektów, ze względu na przeważnie nie inwestycyjny charakter projektów, śledzone są jedynie przychody, które powstaną w trakcie realizacji projektu.
Wszelkie dochody, które mogą powstać w czasie realizacji projektu (tzn. zarówno dochody finansowe, jaki i inne wpływy finansowe – patrz rozdz. 6.3) mogą być przez beneficjenta użyte jako źródło współfinansowania projektu jako wkład własny. W ten sposób dochody do wysokości współfinansowania nie mają wpływu na wysokość dotacji. W przypadku, gdy dochody przekroczą własny udział współfinansowania, dotacja z EFRR zostanie odpowiednio obniżona.
Podobnie jak w przypadku projektów indywidualnych, również w Funduszu Mikroprojektów wnioskodawca przeprowadzi kalkulację zakładanych dochodów przygotowując wniosek o dofinansowanie i przedkłada tę kalkulację jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji projektu udokumentuje faktyczną wysokość osiągniętych dochodów. Jeśli dochody przekraczają udział własny, dochodzi do zmniejszenia dotacji z EFRR.

23.08.2010
Szanowni Państwo,
Beneficjent, który dokona istotnych lub nieistotnych zmian w budżecie projektu (na podstawie § 15 pkt. 4 umowy o dofinansowanie)  powinien wypełnić Tabelę zmian w budżecie projektu .
Na podstawie wypełnionej tabeli wydane zostanie stanowisko dotyczące zmiany. Tabelę należy przesłać również w formie elektronicznej emailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Zmiany nieistotne.
Przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków do wysokości 15% danej kategorii (np. z 01do 02) mogą być dokonane bez zgody Euroregionu. W takim przypadku wraz z Wnioskiem o płatność oraz Raportem końcowym należy złożyć stosowną Tabelę zmian o której mowa powyżej.  Ograniczenie 15% nie obowiązuje dla przesunięć w ramach linii budżetowej ( np. z 01.01 do 01.04.), pod warunkiem, że nie wpłynie to na główne ukierunkowanie projektu. Przesunięcia odnoszą się do kwot pierwotnych podanych w budżecie mikroprojektu zatwierdzonego przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

Zmiany istotne.
Przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków powyżej wysokości 15% danej kategorii (np. z 01do 02) mogą być dokonane po uzyskaniu pozytywnej decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego. W takim przypadku zgodnie z § 15 pkt. 1 umowy o dofinansowanie stosowną Tabelę zmian należy dostarczyć do sekretariatu Euroregionu Glacensis w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowana zamianą. Żaden wydatek, który będzie wykraczał poza daną kategorię w wysokości przekraczającej 15 % danej kategorii nie będzie uznany za kwalifikowany bez zgody Euroregionalnego Komitetu Sterującego.

14.07.2010
Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu dokumentów księgowych przedkładanych do Euroregionu w ramach Wniosku o płatność/Zestawień dokumentów księgowych dla wydatków konieczne jest umieszczanie adnotacji o aktualnym publikatorze na dzień wszczęcia postępowania. Dla przykładu dla wydatków, które będą realizowane po wejściu w życie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych należy podać Dz.U: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. Przypominamy również, że należy podawać datę uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.01.2004 r. Opis faktury w formie np. „wydatek nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych” lub „zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych” będzie uznany za błąd formalny.

07.07.2010
Szanowni Państwo
W związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów  w załączeniu  zamieszczamy aktualny do pobrania modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych
związanych z FM w Euroregionie Glacensis oraz przykładowa tabela zestawienia wydatków wynagrodzeń będąca załącznikiem do kart czasu pracy. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wymogi dotyczące zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.04.2010
Szanowni Państwo
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w przypadku projektów inwestycyjnych tj. zawierających wydatki o charakterze inwestycyjnym należy dołączyć do wniosku o dofinansowania załącznik Ia w zakresie właściwym dla rodzaju wydatku - roboty budowlane, usługi lub dostawy. (Rozdział H. Wytycznych strona 54)
Do pobrania
1. Formularz załącznika Ia
2. Wytyczne OOŚ z dnia 05.05.2009r.

28.07.2009.
Szanowni Państwo.
Na stronie WST zostały zamieszczone nowe wytyczne w zakresie wizualizacji znaków graficznych dotyczących promocji Funduszu Mikroprojektów.


07.04.2009
Informujemy, iż wraz z wnioskiem o płatność za mikroprojekt oprócz obligatoryjnych załączników wymienionych w umowie o dofinansowanie należy dodatkowo załączyć zestawienie wydatków sporządzone w formacie xls.  Formularz załącznika znajduje się w zakładce EWT 2007-2013 Dokumenty Programu 

01.04.2009
Informujemy, iż z dniem 01.04.2009 zmianie uległy zapisy Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów. Zmienione wytyczne wraz z Uchwałą nr 38/III/2009 znajdują się w zakładce EWT 2007-2013 Dokumenty Programu 

02.02.2009r.
Informujemy, że w przypadku mikroprojektów wydatki należy przeliczać zgodnie z zapisami „Podręcznika beneficjenta dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, wersja 1 z dnia 25 lipca 2008 roku”.
Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, wersja 1 z dnia 25 lipca 2008 roku, strona 22 przypis 6: „W przypadku, gdy wydatek nie został poniesiony w euro, kwoty z walut narodowych (CZK lub PLN) przeliczane są na euro wg kursu EBC obowiązującego w miesiącu, kiedy Oświadczenie o poniesionych wydatkach za część projektu zostało ostatecznie zatwierdzone w Benefit 7 (kurs dla danego miesiąca określony jest jako kurs przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w poprzednim miesiącu). Kurs ten będzie wcześniej wprowadzony do zestawienia wydatków w systemie Benefit 7, a więc przeliczenie przed ostatecznym zapisaniem zostanie dokonane automatyczne. W przypadku, gdy wydatek poniesiony jest w innej walucie obcej niż w euro, partner musi w zestawieniu w Benefit 7 podać kwotę w walucie narodowej w tej wysokości, w jakiej wydatek ten został zaksięgowany w ewidencji księgowej partnera w walucie narodowej a potem ta kwota zostanie tak samo, jak pozostałe, przeliczona na euro".

24.10.2008
Informujemy, iż na stronie programu w dziale „Promocja” został zamieszczony nowy plik zawierający logo UE wraz zasadami reprodukcji tego symbolu. W najbliższym czasie w tym samym dziale zostanie zamieszczone logo Programu.

07.10.2008
Informujemy, iż od dn. 23 września 2008 r. obowiązują nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego (do pobranie w zakładce Dokumenty programu)

EUROREGION GLACENSIS
Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej

 

Umowa ramowa tworząca pierwszy wyłącznie polsko – czeski euroregion została podpisana w dniu 5.12.1996 roku w Hradec Králové przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Miast i Gmin Pogranicza Czech Moraw i Ziemi Kłodzkiej.
Na przestrzeni istnienia Euroregionu w jego strukturze zaszły istotne zmiany. Obecnie członkami Euroregionu po stronie polskiej jest 31 gmin Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Członkiem Euroregionu jest również Powiat Kłodzki. Po stronie czeskiej 84 miasta i gminy należące do powiatów (okresów): Hradec Králové, Trutnov, Rychnov n. Knĕžnou, Náchod, Ustí n. Orlici, Pardubice, Svitavy, Šumperk, Semily i Jeseník – reprezentujące Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.
Stolicami Euroregionu po obu stronach granicy są Kłodzko i Rychnov n. Knĕžnou. POWIERZCHNIA EUROREGIONU: 5024,72 km2
LUDNOŚĆ EUROREGIONU: 1 103 tys. mieszkańców
POWIERZCHNIA CZESKIEJ CZĘŚCI: 1926 km2 LUDNOŚĆ CZESKIEJ CZĘŚCI: 578 tys. mieszkańców

 

 

Sekretariat Euroregionu Glacensis

 

 

ul. Łukasiewicza 4a/2
57 - 300 Kłodzko fax. 074/ 865 91 66

 

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
Sekretariat Euroregionu Glacensis

 

 

Panská 1492
51601 Rychnov n. Knĕžnou

tel./ fax 00420/494/531054
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http: www.euro-glacensis.cz